Kotka

Kuntalista

Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Yritykset

Yritys Verotettava tulo Verot yht. Ennakot yht. Veronpalautus Jäännösvero
1. Sulzer Pumps Finland Oy
Kotka
26 121 883 5 227 376 5 227 376
2. Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Kotka
22 349 808 4 473 219 4 456 000 17 219
3. Danisco Sweeteners Oy
Kotka
10 058 264 2 014 652 2 055 607 40 955
4. Kymenlaakson Osuuspankki
Kotka
8 422 450 1 699 682 1 613 495 86 187
5. Haminakotka Satama Oy
Kotka
6 454 826 1 303 758 694 999 608 758
6. Kotkan Energia Oy
Kotka
5 523 423 1 108 604 1 050 355 58 248
7. Sonoco-alcore Oy
Kotka
3 900 155 782 374 1 089 181 306 806
8. Oiltanking Finland Oy
Kotka
2 625 089 528 017 537 338 9 320
9. Kotkan Satamatalot Oy
Kotka
2 224 776 452 816 150 049 302 766
10. Rp Logistics Oy
Kotka
1 524 219 309 513 223 000 86 513
11. Kotka Marine Oy
Kotka
1 498 052 302 610 302 610
12. Lämpösulku Oy
Kotka
1 353 796 274 375 234 945 39 430
13. Erkomat Oy
Kotka
1 081 968 218 901 219 393 491
14. Produal Oy
Kotka
1 080 665 219 133 219 133
15. Markus Skogberg Oy
Kotka
957 210 195 021 130 047 64 974
16. Juhani Haavisto Oy
Kotka
892 136 181 452 177 491 3 961
17. A P Eaglefood Oy
Kotka
745 258 151 647 151 625 2 573 22
18. Omega-trans Oy
Kotka
737 268 149 999 276 201 126 201
19. Ktt Tekniikka Oy
Kotka
703 485 143 124 143 124
20. Kymdata Oy
Kotka
691 208 137 954 141 600 3 646
21. Lukitustekniikka-sty Oy
Kotka
660 239 134 692 110 611 24 080
22. Oiltanking Finland Oy
Kotka
627 730 129 669 6 783 122 886
23. O-i Sales And Distribution Finland Oy
Kotka
621 095 126 357 126 794 436
24. Momek Personnel Oy
Kotka
602 972 122 669 122 669
25. Oy Shipstores Nyman & Co Ltd
Kotka
599 637 120 832 95 893 24 938
26. D-kulma Oy
Kotka
571 306 116 058 3 360 112 697
27. Refrak Oy
Kotka
551 284 112 151 122 282 10 130
28. Visi Oy
Kotka
518 303 106 161 40 067 66 093
29. Avind International Oy
Kotka
491 925 101 633 3 536 98 097
30. Elokuu Luonnontuote Oy
Kotka
468 940 96 515 25 723 70 792
31. Jauhetekniikka Oy Kotka
Kotka
457 968 93 161 92 135 1 025
32. Auser Oy Kotka
Kotka
414 887 80 379 79 676 703
33. Insinööritoimisto Sukellus-kotka Oy
Kotka
411 176 83 923 60 623 23 299
34. Helsinki Flagship Oy
Kotka
408 031 83 172 71 190 11 982
35. E. Lehto Oy
Kotka
403 766 82 131 80 753 1 378
36. Karhu Voima Verkko Oy
Kotka
394 356 80 567 57 555 23 012
37. Merikuriiri Oy - Ltd Sea Courier
Kotka
389 030 79 895 10 140 69 754
38. Oy Fertall Maritime Ltd
Kotka
373 057 75 882 75 882
39. Ontec Oy
Kotka
370 915 75 446 75 446
40. Talco Knowhow Oy
Kotka
369 724 75 225 72 676 2 548
41. Kymen Nostokone Oy
Kotka
338 290 68 807 67 658 1 149
42. Tasoite Ahonen Oy
Kotka
331 491 67 423 68 015 591
43. Wam Finland Oy
Kotka
314 958 64 059 64 059
44. Oi Finnish Holdings Oy
Kotka
306 957 62 430 62 643 212
45. Eco Elämä Oy
Kotka
305 000 80 583 36 333 44 250
46. Jl-rakenne Oy
Kotka
303 119 61 649 61 649
47. Lääkäripalvelu Maumedi Oy
Kotka
301 444 61 308 61 308
48. Homebeach Kauhakone Oy
Kotka
288 541 58 848 42 305 16 542
49. Aubox Oy Kotka
Kotka
280 021 56 949 56 949
50. Marlikki Oy
Kotka
270 348 54 983 53 596 1 386
51. Tapro Oy
Kotka
257 781 52 428 50 888 1 539
52. Optimax Henkilöstöratkaisut Oy
Kotka
250 620 51 781 0 51 781
53. Osakeyhtiö Insinööri Studio
Kotka
237 581 48 312 58 776 10 463
54. Kiinteistö Oy Kotkankatu 11
Kotka
231 609 46 321 46 321
55. Metsäkylän Sementtivalimo Oy
Kotka
227 600 46 281 45 142 1 139
56. Santalomat Oy
Kotka
227 309 46 222 46 222
57. Oy Hacklin Bulk Boys Ltd
Kotka
223 066 45 359 45 359
58. Sol Trivium Oy
Kotka
215 459 43 811 43 811
59. Kiinteistö Oy Kotkanhalli
Kotka
212 649 43 239 43 239
60. Kymijoen Ravintopalvelut Oy
Kotka
211 974 43 101 44 232 1 130
61. Jari Kiiskinen Oy
Kotka
210 981 43 572 615 42 957
62. T & K Karppanen Oy
Kotka
209 229 42 543 42 543
63. Hnr-konepaja Oy
Kotka
207 146 42 505 17 386 25 119
64. Kauppapuutarha Koivulehto Oy
Kotka
205 252 41 733 41 765 31
65. Kotkan Leffat Oy
Kotka
205 181 41 719 41 719
66. Koksilaiset Ry
Kotka
194 629 39 572 39 528 43
67. Minesteve Oy
Kotka
193 156 39 884 659 39 225
68. Oy West-orient Lines Ltd
Kotka
185 738 37 762 79 862 42 100
69. Magneettilevi Oy
Kotka
184 840 37 742 26 419 11 322
70. Suomen Varavoimatekniikka Oy
Kotka
182 555 37 367 20 486 16 880
71. Ruuska Group Oy
Kotka
181 551 36 310 36 000 310
72. Hakamäen Helmi Oy
Kotka
180 383 36 076 36 076
73. Katri Skinnari Oy
Kotka
180 248 35 199 21 176 14 022
74. Kymair Oy
Kotka
178 190 36 226 36 226
75. Suomen Kaasuenergia Oy
Kotka
173 878 35 349 35 376 27
76. Konekotka Oy
Kotka
172 824 35 480 10 140 25 340
77. Palvelutaloyhdistys Koskenrinne Ry
Kotka
169 919 10 951 4 886 6 065
78. Kiinteistöosakeyhtiö Sunilan Kesäniemi
Kotka
169 045 34 343 0 34 343
79. East Coast Logistics Oy
Kotka
163 433 33 621 1 011 32 610
80. Kymen Ktk Osk
Kotka
162 495 33 032 32 500 532
81. Sofeltech Oy
Kotka
160 678 32 663 32 770 107
82. Oy Pigaror Ab
Kotka
160 000 40 818 4 763 36 054
83. Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy
Kotka
159 220 32 366 48 008 15 642
84. Nortamaa Oy
Kotka
158 131 32 144 31 247 897
85. Jalotakka Oy
Kotka
157 992 32 123 30 490 1 633
86. Svk Valves Ltd Oy
Kotka
154 888 31 980 0 31 980
87. Kotka Coatings Oy
Kotka
153 948 31 293 30 789 503
88. Cheeriewing Oy
Kotka
152 752 31 050 30 490 560
89. Ppt Pölynpoistotekniikka Oy
Kotka
150 490 30 589 49 971 19 382
90. Silta Laksio Oy
Kotka
149 845 30 458 30 458
91. Kymera Oy
Kotka
149 315 30 350 30 350
92. Metallimies Sami Turkkila Oy
Kotka
147 186 30 367 1 224 29 143
93. Reijo Salminen Oy
Kotka
145 581 29 590 29 590
94. Mani Invest Oy
Kotka
143 790 29 226 28 758 468
95. Seinäjoen Autot Myy Oy
Kotka
140 615 28 580 37 119 8 538
96. Kumilaakso Oy
Kotka
140 479 28 552 27 479 1 073
97. Rakennus-pakera Oy
Kotka
140 150 28 485 28 578 93
98. Rakennuspalvelu Hartiapankki Oy
Kotka
140 000 35 345 4 932 30 413
99. Kaakkois-suomen Sosiaalipsykiatrinen Yhdistys Ry
Kotka
136 335 27 964 10 927 17 036
100. Tehan Oy
Kotka
136 043 27 649 30 745 3 095